Infolinia Kredytowa 61 8 512 512

Logowanie do bankowości elektronicznej neoBANK24 od 14.09.2019 r.

Od 14 września 2019 r. logowanie do bankowości elektronicznej neoBANK24 będzie odbywało się: przy użyciu loginu, hasła oraz kodu autoryzacyjnego. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich Użytkowników neoBANK24.

Logowanie z użyciem kodu autoryzacyjnego można już aktywować w serwisie transakcyjnym wybierając w ustawieniach jedną z dwóch metod logowana:


> Pełne hasło i potwierdzenie
> Maskowanie hasło i potwierdzenie


1. Login
Na początek należy podać numer Login.
2. Hasło
Po wpisaniu numeru login należy zweryfikować
czy wyświetlony został prawidłowy obrazek
antyphishingowy a następnie wpisać hasło
w formacie pełnym lub maskowanym.
3. Kod autoryzacyjny
Po podaniu hasła należy wpisać kod autoryzacyjny
otrzymany wiadomością SMS lub kod wygenerowany
z urządzenia Token.



Kod PIN

Kod PIN nadawany jest przy pierwszym logowaniu do bankowości elektronicznej od 14 września 2019r.

Po podaniu hasła logowania do bankowości elektronicznej neoBANK24 zostaniesz poproszony o nadanie Kodu PIN oraz jego powtórzenie. Kod PIN powinien składać się z 4 cyfr. Dla bezpieczeństwa nie można nadać kodu PIN składającego się z takich samych cyfr (np. 1111) ani będącego ciągiem w postaci 1234.

Kod PIN służy do autoryzacji operacji w bankowości elektronicznej neoBANK24. Wykorzystasz go do:
- autoryzacji dyspozycji przelewów,
- dostępu do historii operacji starszej niż 90 dni,
- dostępu do ustawień neoBANK24.






Autoryzacja dyspozycji przelewów

Od 14 września 2019 r. zatwierdzanie składanych dyspozycji przelewów będzie wymagało podanie kodu autoryzacyjnego oraz kodu PIN. Kod PIN jest nowym zabezpieczeniem, które zostanie udostępnione 14.09.2019r. Każdy użytkownik neoBANK24 po zalogowaniu do serwisu będzie mógł nadać swój indywidualny kod PIN.





1. Generowanie Kodu autoryzacyjnego
2. Podanie Kodu PIN i Kodu autoryzacyjnego


Dostęp do danych wrażliwych - ustawienia i historia operacji

Od 14 września 2019 r. w bankowości elektronicznej neoBANK24 wprowadzone zostanie dodatkowe zabezpieczenie w obszarze dostępu do historii operacji starszej niż 90 dni, wyciągów zawierających informację o transakcjach starszych niż 90 dni oraz do ustawień bankowości elektronicznej. W celu uzyskania dostępu do wyżej wymienionych informacji system będzie wymagał podania kodu PIN oraz kodu autoryzacyjnego (kod z wiadomości SMS lub kod wygenerowany przez Token).





1. Generowanie Kodu autoryzacyjnego
2. Podanie Kodu PIN i Kodu autoryzacyjnego


Po zapoznaniu się z powyższą treścią zapraszamy do logowania się na neobank 24.
Kliknij poniżej