Portal Informacyjny - Strona główna
PRZYDATNE INFORMACJE
KARIERA
AKTUALNE OFERTY PRACY
Czytaj więcej
Prawnik w Departamencie Prawnym
Kluczowe zadania:
 • Sporządzanie projektów umów i regulaminów oraz aktualizacja dotychczasowych wzorców umownych stosowanych w całym obszarze działalności gospodarczej Banku celem zapewnienia korelacji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami biznesowymi.
 • Proponowanie możliwych sposobów implementacji zmieniających się przepisów prawa do praktyki bankowej z uwzględnieniem celów biznesowych Banku.
 • Świadczenie pomocy prawnej (porad i konsultacji prawnych) klientowi wewnętrznemu.
 • Obsługa kontaktów z dedykowanymi instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami Banku.
 • Wykonywanie czynności w zakresie realizacji obowiązków Banku jako szczególnego przedsiębiorcy
  wynikających z przepisów prawa, w tym informacyjnych i sprawozdawczych.
 • Wsparcie w zakresie obsługi wszystkich organów Banku.
 • Sporządzanie projektów pism w sprawach indywidualnych.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
Specjalista Działu Dokumentacji Kredytowej i Zabezpieczeń
Kluczowe zadania:
 • Kontrola i monitorowanie prawidłowości wprowadzonych do systemu zabezpieczeń i parametrów związanych z umowami kredytowymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Ocena prawidłowości ustanowionych zabezpieczeń,
 • Coroczna aktualizacja wartości zabezpieczeń w systemie,
 • Weryfikacja dokumentacji kredytowej Klientów Banku,
 • Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości w dokumentacji kredytowej oraz w zakresie administrowania kredytami.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
KONTAKT
PRZYDATNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
MAPA SERWISU
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
KARIERA
BFG
O BANKU
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej