Portal Informacyjny - Strona główna
PRZYDATNE INFORMACJE
DANE OSOBOWE
DANE OSOBOWE - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 roku poz. 719), za pośrednictwem Administratora Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym. Wspomniany rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i jako wydruk z systemu informatycznego udostępniany każdemu zainteresowanemu w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
KONTAKT
PRZYDATNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
MAPA SERWISU
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
KARIERA
BFG
O BANKU
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej