Czytaj więcej
Analityk Kredytowy
Analityk Kredytowy

Twój zakres obowiązków:

 • Kompleksowa ocena opłacalności i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Analiza wyników finansowych (w tym pełna księgowość) oraz biznesplanów,
 • Przeprowadzanie badania zdolności kredytowej, w tym w szczególności MŚP,
 • Badanie wiarygodność kredytowej klienta (w tym MŚP),
 • Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji składanej przez Klientów Banku w procesie
  Kredytowym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Młodszy Inspektor Departamentu Rachunków i Usług Elektronicznych
Młodszy Inspektor Departamentu Rachunków i Usług Elektronicznych

Twój zakres obowiązków:

 • Systematyczne przygotowywanie raportów i zestawień przy użyciu wewnętrznych systemów bankowych oraz MS Excel.
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych określających funkcjonowanie procesów obejmujących obsługę produktów i usług.
 • Przygotowywanie zestawień z obszaru dostępnych na rynku usług finansowych oraz raportów i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Banku, a także instytucji zewnętrznych.
 • Rejestracja umów w systemie bankowym oraz kontrola ich poprawności.
 • Wykonywanie innych prac biurowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Inspektor Działu Prawno-Organizacyjnego
Inspektor Działu Prawno-Organizacyjnego

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w procesie związanym z obsługą organów Banku.
 • Udział w procesie związanym z realizacją obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa a dotyczących egzekucji wierzytelności.
 • Udział w procesie związanym z realizacją obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa a dotyczących tajemnic prawnie chronionych, w szczególności tajemnicy bankowej.
 • Udział w procesie związanym z wdrażaniem oraz aktualizowaniem regulacji wewnętrznych.
 • Udział w procesie związanym z realizacją obowiązków informacyjnych wobec klientów Banku i instytucji zewnętrznych.
 • Udział w procesie związanym z realizacją obowiązków sprawozdawczych wobec innych jednostek Banku, organów Banku oraz instytucji zewnętrznych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Prawnik w Departamencie Prawnym
Prawnik w Departamencie Prawnym

Twój zakres obowiązków:

 • Współtworzenie produktów oferowanych przez bank poprzez opracowywanie i aktualizowanie umów, regulaminów i wszelkich formularzy w tym zakresie, w szczególności produktów kredytowych i ich zabezpieczeń, jak również rachunków bankowych oraz instrumentów płatniczych.
 • Sporządzanie i weryfikacja projektów umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz banku.
 • Reprezentowanie banku przez sądami, głównie wieczystoksięgowymi i gospodarczymi w zakresie ustanawiania lub zmiany zabezpieczeń kredytów i innych aktywów.
 • Reprezentowanie banku w sprawach przed Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Wsparcie w zakresie zabezpieczenia informacji objętych tajemnicą bankową, w tym udzielanie odpowiedzi uprawnionym organom.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
1

FORMULARZ KONTAKTOWY:
NAPISZ DO NAS

7 dni w tygodniu
INFOLINIA KREDYTOWA:
+48 618 952 700

od podziedziałku do piątku, 9:00 - 17:00
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.