Czytaj więcej
Specjalista Analiz Ryzyka


Specjalista Analiz Ryzyka


Czym zajmuje się Specjalista Analiz Ryzyka?

 • Pozyskuje, gromadzi oraz weryfikuje dane niezbędne do analizy i oceny ryzyka występującego w działalności Banku,
 • Przeprowadza pomiar i analizę ryzyka płynności, stopy procentowej i adekwatności kapitałowej,
 • Sporządza raporty, w tym, dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Dokonuje przeglądu i walidacji stosowanych modeli,
 • Opracowuje i koordynuje implementację mechanizmów ograniczających ryzyko płynności i stopy procentowej,
 • Przygotowuje projekty regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Inspektor w Departamencie Finansowo-Księgowym


Inspektor w Departamencie Finansowo-Księgowym


Czym zajmuje się Inspektor w Departamencie Finansowo-Księgowym?

 • Ewidencjonuje operacje gospodarcze,
 • Księguje wyciągi bankowe,
 • Nalicza, księguje i kontroluje amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne,
 • Dokonuje okresowej weryfikacji kont,
 • Rozlicza delegacje i zaliczki pracowników,
 • Kontroluje dokumenty księgowe zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • Monitoruje na bieżąco zmany w przepisach księgowych i podatkowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Kosztorysant


Kosztorysant


Czym zajmuje się Kosztorysant?

 • Sporządza przedmiary, kosztorysy, wyceny inwestycji budowlanych na podstawie dokumentacji budowlanej, warunków zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych Inwestorów,
 • Na bieżąco monitoruje inwestycje,
 • Sporządza harmonogramy inwestycji budowlanych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ
Specjalista ds. Sprzedaży Kredytów


Specjalista ds. Sprzedaży KredytówCzym zajmuje się Specjalista ds. Sprzedaży Kredytów?

 • Aktywnie pozyskuje Klientów biznesowych (firmy, przedsiębiorcy indywidualni, deweloperzy) w zakresie produktów kredytowych Banku,
 • Rozwija relacje z Pośrednikami finansowymi współpracującymi z Bankiem oraz pozyskuje nowych Pośredników do współpracy,
 • Prowadzi aktywne działania wspierających sprzedaż produktów kredytowych,
 • Prowadzi negocjacje biznesowe z Klientami,
 • Realizuje założone plany sprzedaży.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

FORMULARZ KONTAKTOWY:
NAPISZ DO NAS

7 dni w tygodniu
INFOLINIA KREDYTOWA:
+48 618 512 512

od podziedziałku do piątku, 9:00 - 17:00
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.