INFORMACJA O LIKWIDACJI ODDZIAŁU NEOBANKU W ŁUBOWIE
I POWSTANIU NOWEGO ODDZIAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GNIEŹNIE


Zarząd Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „neoBANKIEM” zawiadamia, że podjął decyzję o likwidacji swojego Oddziału w Łubowie, natomiast Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, zwany dalej „BS Gniezno”, pragnie poinformować, że pod obecnym adresem Oddziału neoBANKU, tj. w Łubowie 86A, postanowił otworzyć swój Oddział zamiejscowy, oddając go wkrótce do Państwa dyspozycji.

Dążeniem Zarządów obu banków jest zapewnienie Państwu ciągłości obsługi bankowej na podobnych standardach i w klimacie lokalnego rozumienia Państwa potrzeb. Dlatego też w związku z planowaną likwidacją placówki neoBANKU i otwarciem Oddziału BS Gniezno, pomiędzy bankami zawarte zostało porozumienie o partnerskiej współpracy, które ma na celu zapewnić, aby związane z tym procesy nie zakłóciły obsługi bankowej dotychczasowych Klientów Oddziału w Łubowie i zapewniły stały dostęp do produktów i usług bankowych. Zarządy obu banków pragną jednocześnie zapewnić, iż podejmą wszelkie wysiłki, aby zachować ciągłość lokalnej obsługi bankowej oraz ograniczyć w stopniu maksymalnym niedogodności z tym związane.

Zarząd neoBANKU informuje, że Oddział w Łubowie zakończy swoją działalność z dniem 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie obsługę produktów bankowych Oddziału neoBANKU w Łubowie prowadzić będzie: IX Oddział w Poznaniu, ul. Garbary 71, godziny otwarcia: pn.-pt. godz. 9:00-16:00, sobota nieczynne.


Natomiast Zarząd BS Gniezno pragnie poinformować, że pod obecnym adresem Oddziału neoBANKU w Łubowie, w dniu 23 kwietnia 2021 roku rozpocznie działalność nowy Oddział, który zapewni wszystkim Klientom zainteresowanym kontynuacją lokalnej obsługi bankowej dostęp do atrakcyjnych produktów i usług bankowych oferowanych przez BS Gniezno. W okresie przejściowym pod tym samym adresem funkcjonować będzie, zarówno Oddział neoBANKU w Łubowie, jak i nowy Oddział BS Gniezno. Jednocześnie Zarządy obu banków informują, że przez ten czas będą do Państwa dyspozycji pracownicy neoBANKU i BS Gniezno, zapewniając zainteresowanym osobom uzyskanie dodatkowych informacji w tym zakresie oraz wsparcie w procesach zmiany banku obsługującego.

Zarząd neoBANKU pragnie podziękować wszystkim swoim dotychczasowym Klientom za zaufanie i wybór jego Oddziału w Łubowie, natomiast Zarząd BS Gniezno już teraz zaprasza do swojego nowego Oddziału w Łubowie, zapewniając, że zgodnie z mottem „Naszym sumieniem są Klienci” będzie dokładał wszelkich starań, aby pozyskanego zaufania nie zawieść i sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy Łubowo.

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Wielkopolski Bank Spółdzielczy, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087833, REGON 630012490, NIP 784-00-41-401

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ul. Dąbrówki 19, 62-200 Gniezno
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000094874, REGON 000504976, NIP 7840041387