INFORMACJA O LIKWIDACJI ODDZIAŁU NEOBANKU W ŁUBOWIE
I POWSTANIU NOWEGO ODDZIAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GNIEŹNIE


Zarząd Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej "neoBANKIEM" podjął decyzję o likwidacji Oddziału w Łubowie od 1 lipca 2021 r., natomiast Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, zwany dalej "BS Gniezno" pod dotychczasowym adresem Oddziału neoBANKU w Łubowie 86A, otworzył 23 kwietnia 2021 r. swój Oddział zamiejscowy.

Dążeniem Zarządów obu banków jest zapewnienie Państwu ciągłości obsługi bankowej na podobnych standardach i w klimacie lokalnego rozumienia Państwa potrzeb. Dlatego też pomiędzy bankami zostało zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy, które ma na celu zapewnić, aby związane z tym procesy nie zakłóciły obsługi bankowej dotychczasowych Klientów Oddziału w Łubowie i zapewniły stały dostęp do produktów i usług bankowych. Zarządy obu banków pragną jednocześnie zapewnić, iż zostały podjęte wszelkie wysiłki, aby zachować ciągłość lokalnej obsługi bankowej oraz ograniczyć w stopniu maksymalnym niedogodności z tym związane.

Zarząd neoBANKU informuje, że Oddział w Łubowie zakończył swoją działalność z dniem 30 czerwca 2021 r. Obecnie obsługę produktów bankowych Oddziału neoBANKU w Łubowie prowadzi: IX Oddział w Poznaniu, ul. Garbary 71, godziny otwarcia: pn.-pt. godz. 9:00-16:00, sobota nieczynne.


Zarząd neoBANKU pragnie podziękować wszystkim swoim dotychczasowym Klientom za zaufanie i wybór jego Oddziału w Łubowie podczas długoletniej współpracy.





neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Wielkopolski Bank Spółdzielczy, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087833, REGON 630012490, NIP 784-00-41-401

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ul. Dąbrówki 19, 62-200 Gniezno
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000094874, REGON 000504976, NIP 7840041387