Informacje nt. ustawowego zawieszenia umowy kredytowej (wakacji kredytowych) związanych z pandemią COVID

Klienci Indywidualni, którzy po dniu 13 marca 2020 utracili pracę lub inne główne źródło dochodu i w związku z tym nie mogą terminowo spłacać swojego kredytu mogą skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prawo do zawieszenia wykonania umowy wynika z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza 4.0) i dotyczy kredytów udzielonych klientom indywidualnym posiadającym status konsumenta, w tym m.in. gotówkowych, hipotecznych, kredytu w koncie.

  • Zawieszenie wykonania umowy jest możliwe tylko dla umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
  • W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy.
  • Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany, jako okres kredytowania.
  • Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.
  • Zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne.

Jak uzyskać zawieszenie:

Złóż wniosek
  • osobiście w placówce neoBANKU,
  • listownie,
  • elektroniczne poprzez wysłanie Wniosku na adres poczty elektronicznej neoBANKU: sprzedaz@neobank.pl,

O potwierdzeniu przyjęcia lub odrzucenia wniosku neoBANK poinformuje w sposób określony we wniosku, tj.:
  • drogą elektroniczną lub
  • pocztą na adres korespondencyjny.

Potrzebujesz więcej informacji – zadzwoń 61 8 512 512

Wzór wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej


FORMULARZ KONTAKTOWY:
NAPISZ DO NAS

7 dni w tygodniu
INFOLINIA
WS. POŁĄCZENIA BANKÓW:
+48 618 512 514

od poniedziałku do piątku, 12:00 - 16:00
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.